Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

Όλα
  • Όλα
  • OSTREA OIL AE
  • PETRΟSYS Α.Ε.
  • PI SQUARE HOLDINGS LTD
  • TUDOR AE
  • ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΚΑΘΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  • ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
  • ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΕΒΕ
  • ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ

OSTREA OIL AE

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

PETRΟSYS Α.Ε.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

PI SQUARE HOLDINGS LTD

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Αγγλικά)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Αγγλικά)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Αγγλικά)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Αγγλικά)

TUDOR AE

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2023

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2022

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2021

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2021

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2020

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2019

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2018

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2017

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2015

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2013

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2006

ΚΑΘΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Ισολογισμός 1/1/-31/12/

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2005

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 200 6

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2013

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2015

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2017

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2018

Ανακοίνωση σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως των εταιριών Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ και ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των εταιριών Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ και ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

Απόφαση συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», και «ΛΥΠΑ Διεθνής Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»

Ανακοίνωση έγκρισης συγχώνευσης των εταιριών Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ και ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΕΒΕ

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ